หมายเหตุ สถานะ ชำระแล้ว ให้ไปรับ เสื้อ และหมายเลขวิ่ง/BIB (ไม่เจาะจงหมายเลข)  ในวันที่ 24-25 ม.ค. 63 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10:00-19:00 น.

การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่นสำเนาบัตรผู้ให้รับแทน,ใบชำระค่าสมัคร,... และบัตรประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน