ลงทะเบียนเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ / Fun Run

หมายเหตุ :

  • - สมัครคนเดียวสามารถระบุจำนวนเสื้อได้หลายตัว
  • - เสื้อ 1 ตัว จะได้รับป้ายวิ่ง 1 ใบ
เสื้อแบบที่ 1 กรณีนักเรียนนักศึกษา เสื้อแบบที่ 1 กรณีบุคคลทั่วไป รวม
จำนวนลงทะเบียน / Registered 204 923 1,127
แบบที่ 1 ค่าสมัคร 400 บาท
แบบที่ 1 ค่าสมัคร 400 บาท