ลงทะเบียนเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ / Fun Run

หมายเหตุ :

  • - สมัครคนเดียวสามารถระบุจำนวนเสื้อได้หลายตัว
  • - เสื้อ 1 ตัว จะได้รับป้ายวิ่ง 1 ใบ
เสื้อแบบที่ 1 เสื้อแบบที่ 2 เสื้อแบบที่ 3 รวม
จำนวนลงทะเบียน / Registered 1,258 3,008 2,321 6,587
แบบที่ 1 ค่าสมัคร 150 บาท
แบบที่ 1 ค่าสมัคร 150 บาท
แบบที่ 2 ค่าสมัคร 300 บาท
แบบที่ 2 ค่าสมัคร 300 บาท
(เต็ม)
เสื้อที่ระลึก ค่าสมัคร 350 บาท
เสื้อที่ระลึก ค่าสมัคร 350 บาท
FRONT
BACK