ใบรับรองครั้งที่ 17 / Certificate 17th (2020)

Showing 1-20 of 13,317 items.
Overall PlaceDivision PlaceBibNameNationFinish TimeNet Timeประเภท / Division 
1113628Asrar Hiyrdin AbderehmanETH2:20:17.32:20:17.342พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
2213589Cornelius ChepkokKEN2:20:20.22:20:18.942พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
3313607Teshome Getachew BeshaETH2:20:22.72:20:22.742พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
4413652Belay Olkeba JeneETH2:20:26.32:20:26.342พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
5513598Merga Bekele DegefaETH2:20:37.02:20:37.042พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
6113594Solomon Teka DadiETH2:20:58.02:20:57.042พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
7213360Tadesa Desalegn ZewdeETH2:21:19.92:21:19.942พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
8313609Niguse Kebede GurmessaETH2:22:00.72:22:00.742พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
9413623Tamiru KassaETH2:24:34.62:24:34.042พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
10513654Mengistu ZelekeETH2:24:36.72:24:36.142พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
11613629Ashenafi Boja BaysaETH2:25:21.42:25:21.342พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
12713244Haile Mareme BulbulaETH2:26:15.72:26:15.042พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
13813620Abera AdereETH2:26:27.12:26:27.142พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
14913616Asirat AbebeETH2:33:21.12:33:20.042พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
15113626Solomon Negash GudetaETH2:37:40.12:37:38.142พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
16113622Getu TadeseETH2:39:12.82:39:11.642พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
171013614Kassaye Urge LemmaETH2:41:03.72:41:03.742พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
18113611G/libanos G/egziabher TedlaETH2:47:33.82:47:32.342พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
191111401Theerawat SupareeTHA2:47:42.62:47:40.542พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate
20211974Phaichayon JanchangTHA2:47:53.42:47:53.442พิมพ์รูปใบประกาศ / Certificate