เมื่อชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหมายเลขวิ่ง / BIB ทันที หากมีข้อสงสัยประการใดให้แจ้งที่ 'แจ้งปัญหา (Contact Support)'
After payment is made, BIB will be shown at once. Click ‘ แจ้งปัญหา (Contact Support) ’ for more information.

และ/หรือ
and/or

การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่นสำเนาบัตรผู้ให้รับแทน,ใบชำระค่าสมัคร,... และบัตรประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน

กรุณาเก็บเอกสารนี้เพื่อขอรับของที่ระลึกและชิพจับเวลา ในวันที่ 12-13 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

After payment, please keep the payment receipt and present it in exchange for your race kit at the pre-race registration on the 13th and 14th of January 2024 at 10 a.m. - 7 p.m. at the Golden Jubilee Convention Hall in Khon Kaen. Please check your registration status three days after you have paid.