หมายเหตุ สถานะ ชำระแล้ว ให้ไปรับ เสื้อ และหมายเลขวิ่ง/BIB (ไม่เจาะจงหมายเลข)  ในวันที่ 25-26 ม.ค. 62 ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น 10:00-19:00 น.

การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่นสำเนาบัตรผู้ให้รับแทน,ใบชำระค่าสมัคร,... และบัตรประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน