ปิดรับสมัครเดินวิ่ง / Closed Fun Run

พิมพ์ใบชำระเงินเดินวิ่ง / Fun Run

Register Mini/Half/Full Marathon
ลงทะเบียน มินิ/ฮาล์ฟ/มาราธอน

  

หมายเลขบัตรประชาชนไม่ต้องใส่ขีด (-)
Passport No. Fill in character or number only

จำนวนผู้สมัคร / Register

MiniHalfFull
คงเหลือ / Remain Closed Closed Closed
 • - สมัครและจ่ายเงินภายใน กำหนด เท่านั้น
 • - สมัครแล้วไม่สามารถโอนสิทธิได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาต กฎกติกาข้อ 10.
 • - ปีนี้ไม่มีรับสมัคร 2 วันก่อนวิ่ง / This year, no application 2 days before running.
 • อัตราค่าสมัคร / Register Rate
 • วิธีการชำระเงิน / Payment
  • ต่างชาติ (Foreigners)
   • เงินสดที่ธนาคารผ่านใบชำระเงิน Bill Payment
    (Only SCB or Krungsri Bank in Thailand)
   • บัตรเครดิต (Credit Card)
  • สัญชาติไทย
   • เงินสดที่ธนาคารผ่านใบชำระเงิน Bill Payment
   • ใช้ข้อมูลจาก ใบแจ้งยอดการรับเงิน (Bill Payment) ไปกดตู้ ATM ช่องทาง /ชำระเงิน/ เพื่อจะระบุ REF. NO.1 และ REF. NO.2 จากใบแจ้งยอดการรับเงิน
   • ผ่าน Application ของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือกรุงไทย (ดูวิธีจ่ายจากตัวอย่าง)
    ตัวอย่าง (ไทยพาณิชย์)      ตัวอย่าง (กรุงไทย)
   • บัตรเครดิต

ลงทะเบียนสมัคร Online จะปิดเที่ยงคืน 30/09/2562 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบตามจำนวน

Our register online will be close on midnight 30 September 2019 or Application closed when full.

ค้น Bib / Bib Search

หมายเหตุ : หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

1. กรณีชำระเงินผ่านธนาคารด้วย ใบแจ้งยอดการรับเงิน(Bill Payment) ไม่ต้องส่งสำเนาให้ขอนแก่นมาราธอนระบบจะทำการตรวจสอบเองอัตโนมัติ

 • การยืนยันการจ่ายเงิน / Payment in Confirm
  • จะยืนยันการจ่ายพร้อมหมายเลขวิ่ง (Bib) ภายใน 3 วันหลังจ่ายเงิน
   (Please check your registration status 3 days after paid.)
  • ตรวจสอบ / check status Click
 • คำถามบ่อย / FAQ
  • ต้องการเปลี่ยนประเภทวิ่งหลังจากชำระเงินแล้วทำอย่างไร
   Q : How can I change division of race after the payment was made
   ตอบ : ให้แจ้งความประสงค์ผ่าน แจ้งปัญหา / Contact Support
   A : Please inform the required change through Help/Contact Support
  • โอนเงินแล้วทำไมไม่ได้รับการยืนยันรับเงิน
   Q : Why I did not receive confirmation message after transfer of payment
   ตอบ : เพราะนักวิ่งโอนเงินแบบธรรมดาที่ไม่แนะนำ (ห้ามโอนเด็ดขาด) ต้องโอน /ช่องทางชำระเงิน/ เท่านั้น
   A : Payment by ordinary transfer ( not advisable) will not receive confirmation message. Please make payment only through specified channels